europese unie logo efro logo
facebook instagram linkedin youtube youtube
localeschooser NL

Master Thesis Garrousse Fréderick

Master Thesis Garrousse Fréderick

Deze studie vloeit voort uit een onderzoek van Fréderick Garousse, kinésitherapeut bij To Walk Again, in het kader van zijn Master thesis in Osteopathie.

Buiten de conventionele therapie en ondersteuning met hoogtechnologie, zoals een staprobot, willen we met ons centrum ook meer aandacht besteden aan wetenschappelijk onderzoek in het kader van ‘quality of life‘ om zo het algemeen welzijn van onze patiënten te kunnen bevorderen.

Bij onze dwarslaesiepatiënten zien we in de chronische fase vaak recidiverende luchtweginfecties die niet zelden leiden tot een ziekenhuisopname. To Walk Again is ervan overtuigd dat er nood is aan een meer preventieve aanpak van deze secundaire problematiek.  Door de longfunctie te verbeteren willen we de kans op luchtweginfecties verkleinen.

Het doel van deze studie is om te onderzoeken of de toevoeging van het rekken van bindweefsel omheen het ribbenrooster een meerwaarde kan bieden voor spierademhalingstraining en zo kan zorgen voor een verbetering van de longfunctie.

In het voorjaar van 2021 volgen de eerste metingen bij het To Walk Again Revalution Center. Hiervoor zoeken wij patiënten die een dwarslaesie hebben.

Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen, neem dan contact op met uw therapeut of mail naar frederick.garrousse@towalkagain.be