europese unie logo efro logo
facebook instagram linkedin youtube youtube
localeschooser NL

Toegepast onderzoek

To Walk Again en wetenschap

Onderzoek en experimentele Ontwikkeling (O&O)

Hoewel de grens, ook in het onderzoeks- en ontwikkelingswerk bij To Walk Again, soms moeilijk strak te trekken is worden in O&O drie soorten activiteiten onderscheiden:

  • Fundamenteel onderzoek is experimenteel of theoretisch werk dat in de eerste plaats verricht wordt om nieuwe kennis te vergaren zonder dat een speciale toepassing of een speciaal gebruik beoogd wordt.
  • Toegepast onderzoek is eveneens oorspronkelijk onderzoek dat verricht wordt om nieuwe kennis te verkrijgen. Het is echter in de eerste plaats gericht op een specifiek praktisch doel of een specifieke praktische doelstelling.
  • Experimentele ontwikkeling is systematisch werk, op basis van bestaande kennis, dat gericht is op het produceren, installeren of wezenlijk verbeteren van nieuwe materialen, producten, processen of diensten.

 

To Walk Again: Onbeperkt innovatief

Vanuit zijn missie, het optimaliseren van het fysieke en mentale welzijn van mensen met een chronische fysieke beperking, zet To Walk Again vooral in op toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling.

Geheel in lijn met het holistisch perspectief van waaruit we onze mensen benaderen, gelooft To Walk Again ook sterk in de kracht van multidisciplinaire samenwerking om haar doelen te bereiken.

 Al naar gelang de specifieke doelstellingen van het onderzoeks- of ontwikkelingsproject, werken we samen met universiteiten, hogescholen, bedrijven en andere zorginstellingen. We zetten daarbij onze “best practices”, onze knowhow en de bevindingen van onze leden in om tot werkbare en betaalbare resultaten te komen die het verschil maken.

 

Heb je een relevante onderzoeksvraag of ben je geïnteresseerd in een samenwerking…? Laat het ons weten via deze pagina.

IntroImage.Title

Staprobotica (mobilab)