europese unie logo efro logo
facebook instagram linkedin youtube youtube
localeschooser NL

Nieuw structureel partnership

12/01/2022

Nieuw structureel partnership

To Walk Again zet 2022 in met een nieuwe samenwerking. Immo Point Kempen, met
vastgoedkantoren in Kasterlee, Westerlo en Mol gaat To Walk Again de komende jaren ondersteunen in haar werking. Hiermee zorgen ze ermee voor dat mensen met een fysieke beperking hun grenzen kunnen blijven verleggen.


De samenwerking kadert volgens Thomas Caers (directeur To Walk Again) volledig binnen de groei
van To Walk Again: “Dit jaar willen wij meer partners structureel engageren om TWA mee te
ondersteunen en een “win-win” te creëren. Samen willen we toewerken naar een meer inclusieve
samenleving. “Kunnen zijn wie je bent” is een sprekend thema anno 2022. Wij zijn blij dat we met
Immo Point Kempen al een eerste partner hebben gevonden die wil meegaan in dit verhaal”.


In augustus 2021 organiseerde Immo Point Kempen een autorally t.v.v. To Walk Again. “In de aanloop naar het event merkten wij dat Ronny en Sophie onze VZW een warm hart toedragen” aldus Thomas Caers. “We bleven verder contact houden en dachten er samen over na hoe Immo Point Kempen To Walk Again kan helpen op lange termijn”, vertelt hij verder.


“De aanwezigheid van To Walk Again op onze autorally heeft de verbondenheid met hen nog sterker
gemaakt. Een demonstratie met de staprobot op de afsluitende receptie was één van de hoogtepunten van een fantastische dag. Al de aanwezigen stonden versteld en je kon een speld
horen vallen” vertellen Sophie Van Aelten en Ronny Rogiers, zaakvoerders van Immo Point Kempen.


“Wij hebben ervoor gekozen om ons te binden aan de vzw To Walk Again. Enerzijds omdat deze
organisatie zeer zinvol werkt levert m.b.t. bijdragen aan het persoonlijk geluk van hun
patiënten/cliënten. Anderzijds omdat wij, ondanks het zakelijk karakter van ons bedrijf, het
maatschappelijk doel niet uit het oog willen verliezen. Wij geven graag iets terug aan de maatschappij want een goed doel steunen maakt je niet enkel beter als mens maar zeker ook als ondernemer”.


Op 20 en 21 augustus 2022 organiseert Immo Point Kempen opnieuw haar autorally t.v.v. To Walk
Again. Maar met dit partnership gaan ze nog een stapje verder en maken ze dit vanaf heden dan ook concreet, nl. wanneer leden (of aanverwanten) van To Walk Again een pand verkopen via Immo Point Kempen, dan schenkt het vastgoedkantoor een deel van de commissie aan de vzw. Dit kan oplopen tot 10% van de commissie bedongen op de verkoop. “Bij elke andere verkoop doneren wij een vast bedrag van 50 euro aan To Walk Again zodat we op jaarbasis telkens een mooi bedrag kunnen overhandigen. Op deze manier kunnen we het partnership volledig inbedden in onze organisatie en dagelijks het gevoel hebben dat we To Walk Again ondersteunen”, aldus Sophie en Ronny.