europese unie logo efro logo
facebook instagram linkedin youtube youtube
localeschooser NL

To Walk Again is door de overheid erkend als organisatie die fiscale attesten mag uitschrijven.

 

Praktisch:

Voor het totale bedrag dat u ons vóór 31 december schenkt, stuurt To Walk Again u in april van het volgende jaar automatisch een fiscaal attest toe. U hoeft dat dus niet aan te vragen.
Het fiscaal attest wordt verstuurd op naam van de rekeninghouder en naar het adres dat bij het rekeningnummer hoort
U vult de bedragen op dit fiscaal attest in op uw belastingaangifte.
De belastingvermindering bedraagt 45% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag.

 

Enkele veel gestelde vragen:

 

1.    Wanneer ontvang je een fiscaal attest?

Een schenker heeft recht op een fiscaal attest als:

 • De gift rechtstreeks van zijn rekeningnummer is gestort op het rekeningnummer van To Walk Again VZW
 • Hij krijgt geen tegenprestatie voor de gift. Een tegenprestatie kan zijn: deelname aan een activiteit, levering van een goed of dienst (bijvoorbeeld drank voor een evenement), logovermelding, promotie in onze nieuwsbrief,… .
 • De gift komt van een individuele schenker of een bedrijf en vertegenwoordigt niet de opbrengst van een geldinzameling (een eetfestijn, een activiteit met winst,…).
 • De gift bedraagt minstens 40 euro op jaarbasis. Dat kan een gift zijn of de som van verschillende giften van één schenker aan dezelfde vzw in hetzelfde jaar. Giften aan verschillende vzw’s worden niet samengeteld.

 

2.    Wie krijgt het fiscaal attest?
 • Het fiscaal attest wordt verstuurd op naam van de rekeninghouder en naar het adres dat bij het rekeningnummer hoort.

 

3.    Moet je als schenker het fiscaal attest aanvragen?
 • Wie recht heeft op een fiscaal attest, krijgt dit automatisch met de post toegestuurd. Het is niet nodig dit aan te vragen.

 

4.    Wanneer krijgt de schenker het fiscaal attest?
 • Als de gift ten laatste op 31 december op de rekening van To Walk Again staat, krijgt de schenker het fiscaal attest in de loop van april in het volgende jaar. (Een storting die uitgevoerd wordt op 30 december komt pas in januari op de rekening aan. Het fiscaal attest voor deze gift, wordt pas verstuurd in april twee jaar later.)

 

5.    Komen alle giften aan To Walk Again in aanmerking voor een fiscaal attest?
 • Nee.
  Geld dat afkomstig is van een collectieve geldinzameling, geeft geen recht op een fiscaal attest. Een sponsor die een bedrag stort aan To Walk Again en die hiervoor in ruil een logovermelding, een advertentie of promotionele aandacht krijgt, heeft geen recht op een fiscaal attest.
 • Soms wel.
  Een sponsor die jouw prestatie voor To Walk Again sponsort (je loopt bijvoorbeeld de  Run To Walk Again of de Bloesemwalk en zoekt hiervoor sponsoring), krijgt hiervoor een fiscaal attest als hij dit bedrag rechtstreeks aan To Walk Again stort. Niet, als jij het bedrag van de verschillende sponsors zelf inzamelt en gezamenlijk doorstort. Noch jij, noch de sponsors ontvangen dan een fiscaal attest.