europese unie logo efro logo
facebook instagram linkedin youtube youtube
localeschooser NL

Neem op in je testament

Want hoop doet stappen

Laat hoop na!

Als je iets nalaat aan To Walk again, zorg je er mee voor dat mensen het maximale uit zichzelf kunnen halen. Je geeft mensen met een fysieke beperking hoop. Hoop om opnieuw te wandelen. Hoop om hun levenskwaliteit opnieuw te maximaliseren. Hoop om te leven zoals zij dat willen.

To Walk Again garandeert dat jouw nalatenschap wordt besteed met zorg, met respect voor je nabestaanden en helemaal zoals jij dat wil. Lees hieronder wat To Walk Again doet met legaten.

Waarom To Walk Again steunen een win-win-situatie is

Jouw nalatenschap
Het opstellen van je testament is geen eenvoudige klus... Je wilt dat je vermogen op een goede en eerlijke manier verdeeld en besteed wordt. Heb je daarom al eens gedacht aan een duolegaat

Wat is een duolegaat? En wat zijn de voordelen ervan? 
Via een duolegaat, of een legaat vrij van erfbelasting, verlicht je de zware fiscale last voor je nabestaanden en steun je tegelijkertijd een goed doel dat jouw nauw aan het hart ligt. 

Wie kiest voor een duolegaat, schenkt dus enerzijds een deel van zijn nalatenschap aan het goede doel, en zorgt er anderzijds voor dat broers/zussen, verdere familieleden en/of derden netto meer overhouden. Je bezittingen zullen dus steeds in goede handen zijn en dat is waar het om draait! 

Waar jouw nalatenschap voor zal dienen

Plezier

To Walk Again organiseert leuke sport- en bewegingsactiviteiten waar mensen met een fysieke beperking actief blijven, hun eigen mogelijkheden ontdekken en hun grenzen verleggen.

Technologie

To Walk Again streeft naar het uiterste en wil het maximale uit iedere fysiek halen. Vooruitstrevende technologieën kunnen daar (letterlijk) een duwtje in de rug zijn.

Hoop

Via sport- en bewegingsactiviteiten, intensieve revalidatieprogramma’s en de beste zorg geeft To Walk Again vzw mensen met een fysieke beperking hoop.

Je testament in vier stappen

Overzicht

Lijst je bezittingen zorgvuldig op. Het gaat dan over (on)roerende goederen, geld, meubels, juwelen, …

Familie

Wie zijn de voorbehouden of reservataire erfgenamen? Op welk deel ze recht hebben? Over de ‘rest’ beslis je zelf en kan je bijvoorbeeld aan To Walk Again schenken.

Advies

Het opstellen van je testament is geen gemakkelijke klus. Contacteer vrijblijvend onze contactpersoon Frederic Heylen.

Schrijf

Schrijf je rechtsgeldig testament zelf of vraag hulp aan Frederic. Belangrijk is dat je testament onbetwistbaar wordt opgesteld.

Wil je graag eens een vertrouwelijk met ons? Geen probleem!

Contacteer ons