Current Size: 100%

Missie

Laagdrempelige en aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten aanbieden aan kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke beperking en hun entourage. Voorbeelden van dit soort activiteiten zijn: sport- en vakantiekampen, aangepaste fitness, rolstoelbasketbal voor jongeren, sportinitiaties, ...

 

Visie

Financiële beperkingen mogen niet verhinderen aan sport en beweging te doen.” , volgens stichter en boegbeeld Marc Herremans.

 

Doelstelling

Mensen met een fysieke beperking:

  • gezond en actief houden.
  • hun eigen mogelijkheden laten ontdekken.
  • de stap doen zetten naar duurzame, aangepaste sportbeoefening.
  • helpen om zich sociaal te (re-) integreren.
  • positief door het leven laten gaan.

 

Middelen

  • Een professionele omkadering met opgeleide en ervaren medewerkers en partners.
  • (Eigen) aangepaste accommodatie en materialen.
  • Eigen fondsenwerving (bijvoorbeeld RunTWA, NightTWA).
  • Spontane financiële steun van bedrijven en particulieren.
  • Projectsubsidiëring vanwege overheidsinstanties.

 

© 2018 To walk again vzw
Un site par sporta.be