Current Size: 100%

Geschiedenis

28 januari 2002: Als Marc Herremans op 28 januari 2002 bijkomt van zijn fatale val is het eerste wat in hem opkomt: "Ik wil weer kunnen stappen. I want to walk again".

2003: Vastberaden als hij is besluit Marc Herremans om samen met zijn trainer Paul Van Den Bosch een stichting op te richten. Hiermee willen Marc en Paul geld inzamelen om onderzoek naar ruggenmergletsels te financieren. De stichting krijgt de naam "To Walk Again" en ze blijkt al gauw een succesverhaal te zijn.  

2004: To Walk Again werd opgericht met als visie op lange termijn mensen met een ruggenmergletsel letterlijk opnieuw aan het wandelen te krijgen. Op korte termijn bleef er echter een leegte over. Marc begreep al snel dat revalideren geen zuiver medische procedure is die stopt op de dag dat iemand het ziekenhuis verlaat. Revalideren betekent letterlijk streven naar herwaardering ver buiten de medische grenzen en dit op korte termijn. Marc en Paul gingen met dezelfde gedrevenheid op zoek naar "iets" dat de brug maakt tussen het revalidatiecentrum en de echte wereld, "iets" tussen het medische en het sociale. Dat vonden ze in de sport en dan vooral in "sport als middel": sport ter bevordering van de fysieke gezondheid, van de sociale contacten, van de maatschappelijke integratie, het welbevinden... Wanneer bleek dat het SPORTA centrum in Tongerlo zich helemaal in deze filosofie kon vinden, werd een waardevol partnerschap aangegaan zodat nog hetzelfde jaar het Sporta - To Walk Again centrum in Tongerlo officieel geopend kon worden.

2006: Het succesverhaal van het Sporta-To Walk Again Centrum in Tongerlo neemt uitbreiding. Een nieuwe, aangepaste sporthal, annex verblijfblok en fitnesscentrum is met de oprichting van de SportArena niet langer een droom.

2008: Op 1 januari 2008 ondergaat "To Walk Again" een bestuurswijziging. Marc Herremans en zijn coach Paul Van Den Bosch dragen To Walk Again vzw over aan Sporta vzw. Het was voor beide oprichters niet langer houdbaar om in een vrijwillig engagement het roer in handen te houden van hun steeds groeiende organisatie. To Walk Again komt onder de koepel van Sporta vzw en krijgt er de kans om zich verder te ontplooien. In oktober 2008 komt er een tweede Sporta - To Walk Again centrum bij in Merelbeke, Oost-Vlaanderen. Naast fitness wil To walk Again ook sport naar de mensen brengen door op regelmatige basis initiatiesportdagen te organiseren in elke provincie. Dit gebeurt onder de naam “To Walk Again On Wheels

2010: Dit is het jaar van de consolidatie en het zoeken naar nieuwe bronnen van inkomsten. Er wordt een dossier voorbereid om subsidiëring te ontvangen in het kader van het participatiedecreet en met succes. To Walk Again zal vanaf 1/1/2011 financieel ondersteund worden. Op het einde van het jaar komt daar nog bovenop dat de vzw door de Vlaamse Overheid erkend wordt als primaire partner binnen het G-sportlandschap. De eerste editie van de uitreiking van de “Trofee Marc Herremans” wordt georganiseerd en dat brengt meer dan 5.000 unieke stemmers naar de site met daarnaast ook een mooie mediabelangstelling.

2011: Dit is het eerste werkjaar met ondersteuning vanuit het participatiedecreet. De jaarlijkse galaparty wordt omgedoopt naar Night to walk again en is opnieuw een succes.

2012: To Walk Again is steeds op zoek naar stabiele inkomstenstromen en het idee om een estafette-marathon, waarbij teams zich voor hun deelname laten sponsoren, te organiseren krijgt vaste vorm. Op 14 en 15 september 2012 gaat de eerste editie van de Run To Walk Again door met een overweldigende opkomst.

2014: Door een samenkomst van 4 partners (AZ Herentals, Mobilab, Orthopedie Van Haesendonck en To Walk Again) werd een uniek project op poten gezet. Een Postrevalidatiecentrum in Herentals. Dit centrum wil expertise aanbieden op het gebied van gangrevalidatie. Het centrum voor mensen met een fysieke beperking werkt met hoogtechnologische ontwikkelingen, zoals de staprobot voor mensen met een dwarslaesie, slimme prothesen bij mensen met een amputatie, elektrostimulatie bij dropvoetproblematiek. 

2016: "To Walk Again, To Work Again, To Live again"is de nieuwe slogan, die To Walk Again gebruikt in zijn campagne met oog op de toekomst en vooruitgang. 

2017: Start van de verbouwingen aan het postrevalidatiecentrum in AZ Herentals met een vermoedelijke plechtige opening in september 2017. 

© 2018 To walk again vzw
A site by sporta.be