Current Size: 100%

G-sport

De drie G-sportfederaties (Recreas, Parantee en Psylos), de Vlaamse provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en andere actoren zoals To Walk Again, Bloso, Special Olympics Belgium, Vlaamse Doven SportBond en de Stichting Vlaamse Schoolsport slaan de handen in elkaar om G-sport binnen Vlaanderen uit te bouwen tot een sterk geheel.
Ze vormen samen G-sport Vlaanderen en worden hierin ondersteund door het Kabinet Sport van minister Muyters en het Departement CJSM.  Om deze samenwerking te ondersteunen werd het Steunpunt G-sport Vlaanderen opgericht.
G-sport Vlaanderen werkt ook samen met andere partners binnen en buiten de (G-) sportwereld. Hierbij kijkt zij ook naar toegankelijkheid, mobiliteit, welzijn en zoveel meer.

G-Sport

Vanaf nu hanteren de G-sportactoren de grote letter 'G' als overkoepelende term voor alle handicapgroepen, met andere woorden 'G-sport' staat voor gehandicaptensport. Ook de activiteiten binnen eenzelfde sporttak worden verzameld onder de grote letter 'G' bv. 'G-tennis', 'G-basketbal', 'G-triatlon',... en duiden alle deelnemers met een handicap in deze sporttak aan, zowel de sporters met een fysieke, een visuele, een verstandelijke, een psychische als een auditieve handicap.

Personen met een handicap zijn personen met langdurige fysieke, psychische, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving en meer bepaald wat de sport betreft. De termen handicap en beperking worden door elkaar gebruikt, afhankelijk van de context. De term handicap heeft het voordeel van herkenbaarheid; de term beperking kan ruimer geïnterpreteerd worden dan handicap. Sommige personen of doelgroepen associëren zich liever met de één dan met de andere term.
Op het vlak van de breedtesport in Vlaanderen trekken heel wat actoren aan de 'G-sportkar'. Handicapspecifieke sportfederaties zoals Psylos, Recreas en Parantee vzw zorgen voor een drempelverlagend aanbod. Ook sporttakspecifieke federaties startten met een eigen 'G-werking'. Toeleiders, zoals T Walk Again vzw of ook de OCMW's, de ziekenfondsen en dagcentra, wijzen sportievelingen met een handicap de weg in het sportlandschap. Op provinciaal niveau is 'G-sport' een prioritaire bevoegdheid.

De bedoeling is deze eenduidige term op alle niveaus te laten doordringen en te doen gebruiken. 'G-sport': men zegge het voort!

 

 

© 2018 To walk again vzw
A site by sporta.be